Istoria şcolii

- 1728 - Începând cu acest an satul Ciumani are propriul preot în persoana lui P. Tóbi Mihály

- 1730 - Din acest an satul Ciumani are dascăl (cantor), iar satul, cu ajutorul bisericii construieşte o parohie şi o casă pentru dascăl şi totodată o şcoală mică (în curtea dascălului), care funţionează între anii 1730-1820

- 1820 - Pe malul Mureşului se construieşte o şcoală cu 2 săli de clasă

- 1885 - În sat sunt 595 de copii de vârstă şcolară, număr care necesită patru cadre didactice

- 1903 - La solicitarea lui Török Ferenc, preşedintele în 1912, pe malul Mureşului se construieşte şcoala "Marosparti", o şcoală confesională, apoi seculizată în anul 1924. Această şcoală există şi în zilele noastre.

- 1918 - Şcoala din Ciumani face faţă atât cerinţelor calităţii educaţionale, cât şi pregătirii unui număr mare de copii. Educaţia se desfăşoară în limba maghiară.

- 1929 - Începând cu acest an se înfiinţează clase paralele, ceea ce necesită construirea unei alte şcoli în Săseşti (pe str. Toltes), cu două săli de clasă. Pe data de 28 septembrie 1930 este inaugurată Şcoala "Szilágyi", azi poartă numele de Şcoala Primară "Szilágyi" cu 2 săli de clasă. Acum numărul elevilor ajunge la 708.

- 1935 - Numărul locuitorilor din Ciumani este de 4371. Funcţionează o şcoală confesională cu 9 cadre didactice şi una de stat tot cu 9 cadre.

- 1955 - Este construită în punctul cel mai depărtat al satului, Şcoala "Somlyóvölgyi" cu două săli de clasă. În acelaşi an, în centru se ridică o altă şcoală cu patru clase. (extras din Monografia satului de Rokaly József)

- 1982 - Se construieşte în centru o şcoală cu 16 săli, o şcoală de nivel urban, care pe data de 15 martie 1990 primeşte numele de "Köllő Miklós", dupa renumitul sculptor născut în Ciumani, autorul al numeroaselor creaţii vestite.

În prezent în anul şcolar 2016-2017, aparţin reţelei şcolare din comuna Ciumani următoarele instituţii:

- Şcoala Gimnazială "Köllő Miklós" clasele V-VIII, cu 126 de elevi, 7 clase

- Şcoala Primară "Köllő Miklós", clasă pregătitoare - IV, cu 121 de elevi, 6 clase

- Şcoala Primară "Szilágyi", clasă pregătitoare - IV, cu 56 de elevi, 3 clase

- Şcoala Primară "Fa" clasă pregătitoare - IV, cu 16 elevi, 1 clasă

- Grădiniţa "Csalóka" cu 75 de copii, 4 grupe

Grădiniţa cu program prelungit "Csalóka" cu 40 de copii, 2 grupe.

 

Scoala Gimnaziala Köllő Miklós -2017 Ciumani
Realizat de H A R D I N F O